Specializace společnosti je v oblasti tepelné techniky se zaměřením na obsluhu, servis a správu  nízkotlakých plynových kotelen a jejích technologických zařízení, které podléhají pravidelným odborným prohlídkám, revizím, kontrolám a zkouškám obsluhy zařízení, tyto podléhají státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce.

správa plynových kotelen
Administrativní činnost spojená s provozem kotelny, zajištění revizních zpráv, měsíční evidence spotřeb vstupních energií. Provádíme revize, kontroly, emise a evidenci energií vyhrazených tepelných zařízení, včetně jednání se státní správou ČIŽP, IBP, SEI, TIČR, ERÚ.

provoz plynových kotelen
Zajištění provozuschopnosti technologického zařízení kotelny, s optimalizací nákladů na spotřebě vstupních energií.

údržba plynových kotelen
Pravidelné preventivní prohlídky technologického stavu kotelny a jejích jednotlivých technických částí.

obsluha technologických zařízení kotelen
Pravidelná obsluha kotelen s kontrolou technologického zařízení, hodnot a nastavení jednotlivých regulačních prvků. Pro zajištění provozuschopného stavu celé kotelny.

servis plynových kotelen
Pro smluvní zákazníky provozujeme Servis 24 s garantovaným dojezdem do 4 hodin (Praha) od nahlášení havárie nebo poruchy na technologickém zařízení kotelny.
Climatherm aktuálně
Správa, provoz, údržba a servis kotelen
správa kotelen
revize
kontakty
bazar
kontaktní formulář
spolupracujeme
© 2014 Climatherm s.r.o.  •  edit JML...
Teplo domova vám zajistí Climatherm!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Hořák kotle vám s Climathermem nezhasne!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Rodinné teplo vám zajistí Climatherm!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Školený personál zajistí Climatherm!
Pravidelné a odborné školení vašich techniků je jistotou stálých servisních zakázek.