Údržba kotelen je především prevence předcházení možných budoucích závad na technologickém zařízení kotelny. Cílem preventivní údržby technologického zařízení kotelny je zajistit provozuschopný stav zařízení pro zákazníka.

Provozní údržba technologického zařízení kotelny se provádí dle MPŘ kotelny (místní provozní řád), dle její specifikace technologického zařízení, kterými jsou například:

• vizuální kontrola těsnosti topného systému v kotelně
• kontrola pohyblivosti uzávěrů topné soustavy v kotelně
• kontrola funkce větrání kotelny
• kontrola funkce pojistných ventilů
• kontrola funkce tlakoměrů, mamostatů, teploměrů
• kontrola funkce teplovodních čerpadel
• kontrola technického stavu kotlů
• kontrola technického stavu zásobníku TV
• kontrola expanzních nádob
• kontrola parametrů měření a regulace
• kontrola funkcí poruchových stavů

Provozní údržba kotelen je vždy dána specifikací technologického zařízení dané kotelny.
Údržba kotelen
správa kotelen
revize
kontakty
bazar
kontaktní formulář
spolupracujeme
© 2014 Climatherm s.r.o.  •  edit JML...
Potřebujete provést odbornou údržbu vaši kotelny? Kontaktujte nás:
kontaktní formulář
Teplo domova vám zajistí Climatherm!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Hořák kotle vám s Climathermem nezhasne!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Rodinné teplo vám zajistí Climatherm!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Školený personál zajistí Climatherm!
Pravidelné a odborné školení vašich techniků je jistotou stálých servisních zakázek.