Revize a kontroly plynového zařízení je povinen provádět každý provozovatel (majitel) plynového zařízení.

Provádění revizí a kontrol, včetně všech náležitostí o zpracování patřičných protokolů řeší vyhláška č. 85/1978 ČÚBP.
Revize plynových zařízení
správa kotelen
revize
kontakty
bazar
kontaktní formulář
spolupracujeme
© 2014 Climatherm s.r.o.  •  edit JML...
Potřebujete provést revizi plynového zařízení? Kontaktujte nás:
kontaktní formulář
typ revize a kontroly
lhůta
předpis
Zpráva o výchozí revizi plynového zařízení
před uvedením do provozu
dle Vyhl.ČÚBP č.85/1978 Sb.,§6
Zpráva o provozní revizi plynového zařízení
3 roky
dle Vyhl.ČÚBP č.85/1978 Sb.,§7
Záznam o kontrole plynového zařízení
1 rok
dle vyhl.ČÚBP č.85/1978 Sb.,§3
Zápis o prohlídce plynového spotřebiče
1 rok
dle technického předpisu výrobce zařízení
     
školení
   
osvědčení o způsobilosti topiče
5 let
Vyhl.č.91/1993 Sb. §14
Teplo domova vám zajistí Climatherm!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Hořák kotle vám s Climathermem nezhasne!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Rodinné teplo vám zajistí Climatherm!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Školený personál zajistí Climatherm!
Pravidelné a odborné školení vašich techniků je jistotou stálých servisních zakázek.