Pro smluvní zákazníky je zřízen Servis 24 s garantovaným dojezdem do 4 hodin (Praha) od nahlášení havárie nebo poruchy na technologickém zařízení kotelny.
Servis kotelen
správa kotelen
revize
kontakty
bazar
kontaktní formulář
spolupracujeme
© 2014 Climatherm s.r.o.  •  edit JML...
Potřebujete odborný servis vaší kotelny? Kontaktujte nás:
kontaktní formulář
zjištění vzniklé závady poruchy při provozu kotelny
okamžité odstranění jednodušších závad
při poruše zařízení kde jsou nutné opravy nebo výměny dílů, na základě odsouhlaseného rozpočtu bude proveden servisní výkon
podle závažnosti vzniklé závady, možnost zprovoznění kotelny v nouzovém režimu
Teplo domova vám zajistí Climatherm!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Hořák kotle vám s Climathermem nezhasne!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Rodinné teplo vám zajistí Climatherm!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Školený personál zajistí Climatherm!
Pravidelné a odborné školení vašich techniků je jistotou stálých servisních zakázek.