Pro zákazníky a naše smluvní partnery provádíme revize, kontroly a odborné prohlídky technologického zařízení a to:

• plynová zařízení
• elektrická zařízení
• tlaková zařízení

Jedná se o posouzení výchozího a následně provozního stavu zařízení certifikovaným dodavatelem revizních prací, které podléhají předpisům, Zákoníku práce, zákonem č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

Revize může provádět pouze osoba s platným oprávněním a osvědčením vydaným organizací státního odborného dozoru - TIČR (Technická inspekce České republiky).
Revize plynových zařízení, revize elektro, revize tlakových zařízení
správa kotelen
revize
kontakty
bazar
kontaktní formulář
spolupracujeme
© 2014 Climatherm s.r.o.  •  edit JML...
Potřebujete provés revizi vaši kotelny? Kontaktujte nás:
kontaktní formulář
revize plynových zařízení
revize elektro zařízení
revize tlakových zařízení
Zajistíme i další revize, kontroly a prohlídky shora neuvedené, ale potřebné pro provozuschopnost technologického zařízení kotelny.

Provedené revize, prohlídky a kontroly evidujeme a následně zajišťujeme jejich periodickou aktualizaci.
Dále zajišťujeme odstranění zjištěných závad při i po kontrole technologického zařízení.
typ revize, kontroly a prohlídky
lhůta
předpis
Zpráva o provozní revizi plynového zařízení
3 roky
dle Vyhl.ČÚBP č.85/1978 Sb.,§7
Zpráva o provozní revizi elektrického zařízení
5 let
dle ČSN 33 1500
Zpráva o provozní revizi tlakové nádoby stabilní
1 rok
dle ČSN 69 0012 čl.91
Zápis o odborné prohlídce plynové kotelny
1 rok
dle vyhl.ČÚBP č.91/1993 Sb.
Záznam o provedené kontrole plynového zařízení
1 rok
dle vyhl.ČÚBP č.85/1978 Sb.,§3
Zpráva o provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty
1 rok
dle zákona č.91/2010 Sb.
Záznam o kontrole plynového čidla
1 rok
dle ČSN 60079-29.2 a vyhl.MV č.246/2001 Sb.
Záznam o kontrole plynového spotřebiče
1 rok
dle vyhl.ČÚBP č. 85/1978 Sb.,§9
Záznam o kontrole přenosného hasicího přístroje
1 rok
dle vyhl.MV č.246/2001 Sb.,§9
Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie
4 roky
dle Vyhl.ČÚBP č.194/2013 Sb.
Teplo domova vám zajistí Climatherm!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Hořák kotle vám s Climathermem nezhasne!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Rodinné teplo vám zajistí Climatherm!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Školený personál zajistí Climatherm!
Pravidelné a odborné školení vašich techniků je jistotou stálých servisních zakázek.