Provádění revizí je zákonnou povinností všech provozovatelů (majitelů) tlakových zařízení vyplývajících z vyhlášky ČÚBP č. 18/1879 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a navazující na ČSN 69 0012 s uvedením pravidelných lhůt jednotlivých revizí.
Revize tlakových zařízení
správa kotelen
revize
kontakty
bazar
kontaktní formulář
spolupracujeme
© 2014 Climatherm s.r.o.  •  edit JML...
Potřebujete provést revizi tlakového zařízení? Kontaktujte nás:
kontaktní formulář
typ revize a zkoušky
lhůta
předpis
Zpráva o výchozí revizi tlakové nádoby stabilní
před uvedením do provozu
dle ČSN 69 0012 čl.90
Zpráva o 1.provozní revizi tlakové nádoby stabilní
do 14-ti dnů
dle ČSN 69 0012 čl.91
Zpráva o provozní revizi tlakové nádoby stabilní
1 rok
dle ČSN 69 0012 čl.91
Zpráva o vnitřní revizi tlakové nádoby stabilní
5 let
dle ČSN 69 0012 čl.94
Zpráva o zkoušce těsnosti tlakové nádoby stabilní
5 let
dle ČSN 69 0012 čl.107
Zpráva o tlakové zkoušce tlakové nádoby stabilní
9 let
dle ČSN 69 0012
čl.117,Vyhl.č.18/1978 SB.,§7
     
školení
   
Osvědčení obsluhy tlakových nádob
3 roky
dle ČSN 69 0012 čl.7
Teplo domova vám zajistí Climatherm!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Hořák kotle vám s Climathermem nezhasne!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Rodinné teplo vám zajistí Climatherm!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Školený personál zajistí Climatherm!
Pravidelné a odborné školení vašich techniků je jistotou stálých servisních zakázek.