Smyslem provádění revizí elektrických zařízení je zjistit celkový stav zařízení, upozornit na případná rizika a navrhnout řešení s ohledem na bezpečnost a zdraví osob a majetku.
Revize elektro zařízení
správa kotelen
revize
kontakty
bazar
kontaktní formulář
spolupracujeme
© 2014 Climatherm s.r.o.  •  edit JML...
Potřebujete provést revizi elektro zařízení? Kontaktujte nás:
kontaktní formulář
typ revize a kontroly
lhůta
předpis
Zpráva o výchozí revizi elektrického  zařízení
před uvedením do provozu
dle ČSN 33 1500
Zpráva o provozní revizi elektrického zařízení
5 let
dle ČSN 33 0300, ČSN 33 2000-3
Zpráva o revizi hromosvodu
5 let
dle ČSN 34 1390, ČSN 33 2000-3
Záznam o kontrole elektrického zařízení
1 rok
dle ČSN 33 1500 čl.3.3
     
školení
   
Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice
3 roky
dle vyhl. Č. 50/1978 sb. § 14
Platnost osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice je 3 roky ode dne vydání.
Teplo domova vám zajistí Climatherm!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Hořák kotle vám s Climathermem nezhasne!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Rodinné teplo vám zajistí Climatherm!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Školený personál zajistí Climatherm!
Pravidelné a odborné školení vašich techniků je jistotou stálých servisních zakázek.