Pro své zákazníky spravujeme technologické zařízení kotelny s následným provozem, který vyžaduje pravidelnou činnost obsluhy zařízení. Pravidelnou činností je i preventivní údržba technologického zařízení kotelny, která má zajistit zákazníkovi její provozuschopný stav.

Mezi zákazníkem a naší společností je uzavřena smlouva o provozování kotelny.

nebo

servisní smlouva zajišťující jednotlivé činnosti:

• výchozí revize elektrických, plynových a tlakových zařízení
• periodické revize, kontroly a prohlídky zařízení
• preventivní údržba zařízení
• opravy zařízení zjištěné při revizi
• instalace vzdáleného dohledu nad technologickým zařízením kotelny
Správa kotelen
správa kotelen
revize
kontakty
bazar
kontaktní formulář
spolupracujeme
© 2014 Climatherm s.r.o.  •  edit JML...
Potřebujete odborně spravovat vaši kotelnu? Kontaktujte nás:
kontaktní formulář
Teplo domova vám zajistí Climatherm!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Hořák kotle vám s Climathermem nezhasne!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Rodinné teplo vám zajistí Climatherm!
Jen pravidelný a odborný servis  vám zaručí celoroční funkčnost vašeho topného systému.
Školený personál zajistí Climatherm!
Pravidelné a odborné školení vašich techniků je jistotou stálých servisních zakázek.